Paměť národa školám
Vyprávěj příběhy
Zažívej příběhy
Příběhy našich sousedů
My jsme to nevzdali
Divadelní kroužky

Základní školy (první stupeň)

Workshopy s prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky pro žáky prvního stupně základních škol.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání