Paměť národa školám
Vyprávěj příběhy
Zažívej příběhy
Příběhy našich sousedů
My jsme to nevzdali
Divadelní kroužky

Střední školy

Workshopy s prvky výchovné dramatiky a zážitkové pedagogiky pro studenty středních škol.

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání