Paměť národa školám
Vyprávěj příběhy
Zažívej příběhy
Příběhy našich sousedů
My jsme to nevzdali
Divadelní kroužky

Základní školy (druhý stupeň)

Byli to naši sousedé

Byli to naši sousedé

V Praze se 28. října 1918 nadšeně demonstrovalo a vyhlašoval se samostatný československý stát. Sdíleli však toto nadšení všichni občané nově vznikajícího státu? Jak vznik Československa proměnil vztahy mezi českou a německou komunitou?

Zážitkový workshop o vzniku Československa pro žáky od 13 let. Na pozadí příběhu jihočeského města Slavonice žáci porozumí problematice česko-židovsko-německých vztahů do roku 1919, budou zvažovat svůj postoj k tomu, co je to národ a co je to vlastenectví. Workshop cíleně a aktivně rozvíjí kritické a historické myšlení.

Metodika workshopu

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání